Öğretmenler!. Cumhuriyet fikren ilmen fennen bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim

ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir. Memleket evladı her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.

Cumhuriyet sizden fikri hür vicdanı hür irfanı hür nesiller ister.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden eğiticiden mahrum bir millet henüz millet namını almak yeteneğini elde edememiştir. Ona basit bir kütle denir millet denmez.

Bir kitle ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere öğretmenlere gereksinim duyar.

Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı halk ile beraber olmalı ve halk öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır.

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.